SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Trang chủTin nổi bật“Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”

“Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”

Thực hiện Kế hoạch số 5196/BYT-TT-KT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về Truyền thông chiến dịch phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề: “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”, thông điệp truyền thông: “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác”. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã ban hành Kế hoạch truyền thông về chiến dịch phòng chống dịch CoVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.
Theo đó chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 với nhiều hoạt động tuyên truyền như: Đăng tải các tin, bài và tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên Bản tin Y tế Hải Phòng, Trang thông tin điện tử Sở Y tế, trang thông tin điện tử Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng,… và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Truyền thông trên mạng xã hội: Lan tỏa các sản phẩm truyền thông (Infographic, Video Clip, Audio Clip,…) trên mạng xã hội của đơn vị, các cá nhân (Fanpage, Facebook cá nhân, Zalo, Youtube,…). Phát động các cá nhân trong đơn vị thay Frame Avatar của Chiến dịch và hưởng ứng lan tỏa Cuộc thi vũ điệu “Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook, Zalo. Truyền thông tại cơ sở y tế. Lồng ghép nội dung truyền thông các biện pháp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp phòng, chống dịch với tài liệu, hướng dẫn chuyên môn của đơn vị phù hợp với đặc điểm địa phương. Lan tỏa thông điệp của Chiến dịch và slogan “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” với các hoạt động truyền thông tại đơn vị.
Có thể nói, trong bối cảnh cả nước vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới thì việc phát động chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” sẽ tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ để ‘kích thích’ người dân tuân thủ thực hiện biện pháp 2K + như khuyến cáo của ngành Y tế. Phát động chiến dịch này, Ngành Y tế cũng mong muốn người dân thành phố nâng cao ý thức thực hiện các hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe thông qua việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường vai trò và trách nhiệm của các ban, ngành, các cấp, đoàn thể và địa phương trong việc huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

 

PHỔ BIẾN