SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Trang chủCác hoạt động khácĐại hội đại biểu công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Đại hội đại biểu công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022- 2028

Sáng 23/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng tổ chức điểm Đại hội đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2022- 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Tuyết – Chủ tịch công đoàn ngành y tế, TS.BS Nguyễn Quang Chính – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng. Cùng dự có đại diện Chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 62 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho gần 159 cán bộ viên chức lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng.
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, giai đoạn 2017 -2021 là hoạt động của 04 đơn vị trước hợp nhất, từ tháng 8/2021, Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bênh tật được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-CĐN ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế, trên cơ sở hợp nhất công đoàn 04 đơn vị (Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng; Công đoàn Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Công đoàn Trung tâm Truyền thông GDSK và Công đoàn trung tâm Chăm sóc SKSS).
Trong bối cảnh hợp nhất các đơn vị, nhân sự có nhiều xáo trộn, thay đổi, Ban Chấp hành công đoàn lâm thời của Trung tâm mới được thành lập, trụ sở đơn vị nằm ở nhiều nơi. Kinh phí ít, nhân sự chưa ổn định, CBVCLĐ kiêm nhiệm nhiều công việc, nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công đoàn.
Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn song công tác công đoàn vẫn luôn được duy trì và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Trung tâm đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động, từ năm 2017 – 2022, có 17 đoàn viên nữ của Trung tâm được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào ủng hộ kinh phí cho các quỹ: Quỹ mái ấm Công đoàn; Tổ chức phát động CBVC, vận động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa…Phát động phụ nữ trong toàn đơn vị tham gia hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022 và xây dựng video Clip gửi về Công đoàn ngành. Tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc và video Clip về phòng chống COVID – 19, được Liên đoàn Lao động thành phố trao giải 3 cho Clip của Công đoàn Trung tâm gửi dự thi. ….
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện của Đại hội .

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cũng đề nghị Công đoàn Trung tâm cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tiến trình phát triển của Ngành, thành phố và đất nước. Cần nâng cao năng lực của các cấp Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển ngành. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua về mọi mặt đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở phát huy được các tiềm năng và lợi thế của Ngành, của đơn vị. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp công đoàn và ngành phát động, đó là phong trào thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“ Thực hiện tốt 12 Điều y đức”, thực hiện “quy tắc ứng xử của cán bộ Y tế, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh…..Phong trào thi đua phải hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của ngành. Công đoàn phải sâu sát hơn nữa với đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Luôn coi trọng việc xây dựng công đoàn các cấp, đặc biệt từ các tổ công đoàn vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn phải đủ năng lực làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn. Sau Đại hội, cần có kế hoạch triển khai Nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên BCH; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành. Xây dựng chương trình công tác toàn khoá và phổ biến Nghị quyết Đại hội tới toàn thể đoàn viên Công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, TS.BS Nguyễn Quang Chính – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị Ban chấp hành công đoàn phải chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng bộ, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, các đoàn thể, các khoa phòng chuyên môn thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp. Quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc đoàn viên “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương của Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố điển hình đề nghị hội đồng thi đua các cấp tuyên dương khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua.
Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất 9 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.


Đại hội đã dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn 07 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn và sự tín nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng vào Ban Chấp hành Công đoàn Công đoàn, nhiệm kỳ 2022-2028 và 04 đồng chí đại biểu chính thức thay mặt cho toàn thể đoàn viên Công đoàn Trung tâm đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng lần thứ XIX.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phạm Sen

 

PHỔ BIẾN