SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Marburg là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do chính vi rút Marburg gây ra

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bớc gây ra không để...

Việt Nam ghi nhận ca bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên

Ngày 03/10/2022, Bộ Y tế nhận được báo cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về kết quả xét nghiệm giải trình...

TIN MỚI