SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CDC Hải Phòng

I. Chức năng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt...

TIN MỚI