SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Trang chủHoạt động chuyên mônKý sinh trùng - Côn trùngCông văn cử cán bộ tham gia Tập huấn kỹ thuật xét...

Công văn cử cán bộ tham gia Tập huấn kỹ thuật xét nghiệm xác định ký sinh trùng Sốt rét

PHỔ BIẾN