Cơ cấu tổ chức

0
3287

I. Ban Giám đốc

– Giám đốc: BSCKII. Tăng Xuân Khoa

Các Phó Giám đốc:

– BS.CKII. Nguyễn Duy Hùng

– BS.CKII. Đồng Trung Kiên

II. Các phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

– Phòng Tài chính – Kế toán

III. Các khoa chuyên môn:

– Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

– Khoa Phòng, chống HIV/AIDS;

– Khoa Phòng, chống các bệnh không lây nhiễm;

– Khoa Dinh dưỡng;

– Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học;

– Khoa Bệnh nghề nghiệp;

– Khoa Sức khỏe sinh sản;

– Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe;

– Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng;

– Khoa Dược – Vật tư y tế;

– Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;

– Phòng khám đa khoa