SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Thông tin y dược

Thông báo thuốc giả mang nhãn ghi viên nén Clorocid TW3

Sở Y tế nhận được Công văn số 9098/QLD-CL đề ngày 17/8/2023 của Cục Quản Dược về việc sản phẩm trên nhãn ghi viên...

Thông báo thuốc giả mang nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 và viên nén Clorocid TW3

Sở Y tế Hải Phòng nhận được Công văn số 9097/QLD-CL đề ngày 17/8/2023 của Cục Quản Dược về việc sản phẩm trên nhãn...

TIN MỚI