SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Hai Phong Provincial Center for Disease Control

Địa chỉ: 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng       Điện thoại: 02253.603.686       Email: gdsk.cdchaiphong@gmail.com

Cập nhật phòng chống dịch Covid

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 17/6/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: 1. Thái Lan ngày 17/6 thông báo sẽ dỡ bỏ thủ tục đăng ký trước đối...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 16/6/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: 1. Chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 16/6 cho biết đợt bùng...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 15/6/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: 1. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 14/6 cho biết...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 24/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 430.662.046 ca mắc, 5.939.601 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 23/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 428.700.816 ca mắc, 5.928.278 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 22/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 426.813.148 ca mắc, 5.911.791 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 21/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 425.464.616 ca mắc, 5.908.685 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 20/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 424.196.373 ca mắc, 5.902.806 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 19/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 422.510.944 ca mắc, 5.894.569 ca tử vong trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Đến 18h00, ngày 18/02/2022)

I. Thông tin phòng chống dịch COVID-19 thế giới: Có 420.699.494 ca mắc, 5.883.641 ca tử vong, trên 225 quốc gia, lãnh thổ. Số bệnh...

TIN MỚI